Think different

Als renovatiespecialist moet je creatief zijn. In alle opzichten. Of het nu gaat om het opstellen van een planning die voor iedereen optimaal is, of om het verzinnen van manieren om budgettechnisch tot de beste oplossing te komen. Bij het groot onderhoud aan 142 woningen in de wijk De Breeakker, nabij het centrum van het Brabantse Son, kwam de creativiteit van Jansen Huybregts heel goed van pas. En met succes!

Risicofactoren getackeld

Slechte weersomstandigheden, een erg ambitieus tijdpad, een dubbele bouwstroom en bewoners op leeftijd. Allemaal factoren die van grote invloed kunnen zijn op het wel of niet slagen van een project. Dat vergt flexibiliteit, creativiteit én het vermogen helder te communiceren. De gemiddelde leeftijd in de wijk De Breeakker ligt hoog. Een laagdrempelige en eenvoudige manier van informeren stond daarom centraal. Daarom zorgden we onder meer voor een vereenvoudigde en specifieke projectplanning voor bewoners, zodat iedereen begreep wat er stond te gebeuren, hoe dat in zijn werk gaat en welke impact dat zou hebben.

Mooie klus

Maar wat stond er precies te gebeuren? Het onderhoud aan de woningen centreerde zich vooral op de buitenzijde. Denk hierbij aan het vervangen van daken, het aanbrengen van hoogwaardige isolatie, asbest saneren en op duurzame wijze en toekomstbestendig herstellen van de gevels en kozijnen. Een mooie klus, die ondanks de barre weersomstandigheden en de dubbele bouwstroom, succesvol is volbracht. Sleutelwoorden: een strakke planning en goede samenwerking. Het organiseren van Lean-sessies droeg hier aan bij.

Missie geslaagd

Omdat we te maken hadden met een bepaald budget dat niet op alle fronten toereikend bleek, werd een beroep op onze creativiteit gedaan. Anders en Duurzaam denken, daar draaide het om. Het resultaat: we hergebruikten de bestaande gevelbetimmeringen. Dat zorgde niet alleen voor een fraai en duurzaam eindresultaat, maar ook voor een grote glimlach op het gezicht van de bewoners. Missie geslaagd!

 

Uitgevoerde werkzaamheden buitenzijde

 • Herstellen dak;
 • Herstellen schoorsteen;
 • Enkel glas vervangen door isolatieglas;
 • Tochtvrij maken voordeuren;
 • Aanbrengen permanente nestgelegenheid vogels;
 • Isoleren betonnen geveldelen en afwerken met sierpleister;
 • Schilderen voordeur inclusief voordeurkozijn;
 • Check ventilatieroosters kruipruimte;
 • Vervangen houten plank dak overstek;
 • Gevelbekleding;
 • Vervangen dakgoot;
 • Check spouwisolatie en indien nodig bijvullen;
 • Plaatselijk herstel voegwerk;
 • Reinigen alle aluminium raamkozijnen en panelen;
 • Vervangen regenpijp;
 • Check isolatie achter gevelbekleding en indien nodig isoleren;
 • Schilderen gevelbekleding;
 • Vervangen dakramen;
 • Vervangen lamp;
 • Schilderen betonnen geveldeel berging;
 • Schilderen berging deur inclusief kozijn.

 

Uitgevoerde werkzaamheden binnenzijde

 • Aanbrengen mechanische ventilatie zolder en nieuw ventilatiekanaal badkamer/dak;
 • Vervangen zichtbare asbesthoudende materialen op zolder;
 • Deur slaapkamer 1 inkorten i.v.n. optimaal functioneren mechanische ventilatie;
 • CV-ketel vervangen;
 • Vervangen groepenkast;
 • Vervangen deksel meterput door geïsoleerde deksel;
 • Check hang- en sluitwerk in de woning;
 • Check natuurlijke ventilatieroosters.

Media

Geert van der Heijden, manager projecten bij Jansen Huybregts:

"We hergebruikten de bestaande gevelbetimmeringen. Dat zorgde niet alleen voor een fraai en duurzaam eindresultaat, maar ook voor een grote glimlach op het gezicht van de bewoners. Missie geslaagd!"