Renovatie, klein- en grootschalig, is een ingrijpende kwestie. Ingrijpend voor de opdrachtgever, eigenaar en aannemer, maar eerst en vooral ingrijpend voor de betrokken bewoners en de buurt. Jansen Huybregts is erop gericht om die ingrepen zoveel mogelijk te beperken. Dat realiseren we door het totale proces integraal te managen. Vanuit een heldere aanpak, waarin betrokken partijen vanuit een eenduidige taakopvatting, met welomschreven processen en procedures en vanuit een duidelijke planning op een gecoördineerde manier met elkaar samenwerken om een project zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

Renovatie Philipsdorp te Eindhoven

Het is onze visie dat in een renovatieproject de uiteindelijke tevredenheid van de bewoner centraal moet staan. Om tot een sterk kwalitatief verbeterde woon- en leefomgeving te komen moet er een behoorlijke weg afgelegd worden. Een weg die niet altijd even gemakkelijk is. Voor ons is het zaak om met alle betrokken partijen open en eerlijk te communiceren.

Renovatie in beeld

Bewoner aan het woord

Bewoner aan het woord

"Wij zijn erg tevreden met het eindresultaat. Het gehele traject is goed verlopen. Er is zoveel mogelijk gedaan om de overlast te beperken".